کاردرمانی برای کودکان فلج مغزی شامل استفاده از فعالیت های اجرایی برای بهبود تدریجی عملکرد اجرایی می باشد. تمرینات کاردرمانی بر روی مهارت های زیر تمرکز دارد:

کاردرمانی از بسیاری جهات برای کودکان مبتلا به فلج مغزی(CP) مفید است. از جمله:

ورزش درمانی برای درد کتف و شانه در منزل را همه شنیده ایم. اما این ورزش ها نیز مانند هر مبحث علمی دیگری دارای اصول و روال علمی مخصوص به خود می باشند. درد کتف و شانه می تواند دارای علت های مختلفی باشد که هر کدام از این علت ها نیاز به ورزش درمانی مخصوص به خود را دارند.