بازی درمانی از مهم ترین دسته بندی ها در توانبخشی و کاردرمانی است . اگر به دنبال هزینه بازی درمانی میگردید وارد صفحه درستی شده اید . تعرفه بازی درمانی در کلینیک های آزاد و دولتی متفاوت است . هزینه جلسات بازی درمانی میتواند به نرخ دولتی و طبق تعرفه بازی درمانی 1400 که توسط سازمان اعلام شده است باشد .

هزینه بازی درمانی در کلینیک تخصصی بازی درمانی دکتر خزائی به صورت دولتی محاسبه میشود .

شما عزیزان میتوانید برای اطلاع از هزینه یک جلسه بازی درمانی با ما تماس حاصل فرمایید.