بیمارستان سینا در سال ۱۲۴۸ به دستور ناصرالدین شاه احداث شد و یکی از قدیمی ترین بیمارستان های کشوره. این بیمارستان با دارا بودن ۴۷۷ تخت فعال یکی از بزرگترین مراکز آموزشی درمانی تهران هست. بخش  مختلف بیمارستان شامل بخش جراحی، بخش داخلی و خدمات پاراکلینیکی میشه که هر کدوم زیر مجموعه های زیادی دارند. بیمارستان سینا یکی از بهترین و مجهز ترین بیمارستان های دولتی تهران است .

این بیمارستان یکی از برجسته ترین بیمارستان های تهران است و از دوران قبل انقلاب تاسیس شده است .

شما عزیزان می توانید برای کاردرمانی در بیمارستان سینا با ما تماس بگیرید .