مرکز توانبخشی دکتر جهانی یکی از از بزرگترین مراکز فیزیوتراپی در تهران است. دکتر جهانی سعی دارد در این مرکز بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه دهد.

یکی از ویژگی های بارز کلینیک فیزیوتراپی در فاطمی دکتر جهانی هزینه فیزیوتراپی پایین در این مرکز فیزیوتراپی است.

اگر شما عزیزان در مرکز شهر ساکن هستید میتوانید به مرکز فیزیوتراپی در فاطمی دکتر جهانی مراجعه کنید. اگر خارج از محدوده مرکز شهر و خیابان دکتر فاطمی هستید میتوانید به راحتی و با استفاده از مترو و و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی به مرکز فیزیوتراپی دکتر جهانی مراجعه کنید .

شما عزیزان میتوانید برای دریافت نوبت و مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید