مرکز تخصصی خزائی آماده خدمات دهی در زمینه کاردرمانی است . همانطور که می دانید کلینیک کاردرمانی خزائی یکی از بهترین کلینیک های کاردرمانی در تهران است . کلینیک کاردرمانی در فاطمی خزائی از بهترین پزشکان در مرکز خود استفاده می کند و همینطور امیدواریم بتوانیم رضایت شما را جلب کنیم . 

شما عزیزان به دلیل دسترسی خوب خیابان فاطمی می توانید از آن مکان به مرکز کاردرمانی خزائی بیایید .

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر یا اخذ نوبت تماس بگیرید