وروفیدبک یک نوع از انواع بیوفیدبک است. وقتی که از بیوفیدبک به منظور تغییر در عملکرد مغز از طریق امواج مغزی استفاده می شود به آن EEG بیوفیدبک و یا نوروفیدبک گفته می شود. نوروفیدبک یکی از ابزارهای جدید در علم روانپزشکی است که بعنوان درمان مکمل در طیفی از اختلال های روانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که شما علاقه مند هستید تغییری را در عملکرد مغزی خود ایجاد نمایید بهترین انتخاب استفاده از نوروفیدبک می باشد. با گسترش دانش نوروساینس و افزایش اطلاعات ما از عملکرد مغز بواسطه روش های تصویربرداری عصبی ما بدین آگاهی دست پیدا کرده ایم که با تغییر عملکرد کدام نواحی مغز می توانیم سبب بهبودی در یک اختلال و یا افزایش و ارتقاء یک عملکرد در فرد باشیم.

نوروفیدبک چگونه عمل می کند؟

نوروفیدبک ابزاری است که فعالیت عصبی مغز را اندازه گیری می کند و فرد را در همان لحظه  از طریق بازخورد دیداری یا شنیداری از فعالیت عصبی مغز خود مطلع می سازد. این فرآیند باعث تسهیل خودتنظیمی مکانسیم های عصبی زیربنای یک رفتار خاص و یا یک پاتولوژی می شود. در حال حاضر پیشرفت های چشم گیری در این حوزه صورت گرفته است. تلفیق نوروفیدبک با fMRI باعث شده است که دقت مکانی این روش افزایش پیدا کند .

کلینیک نوروفیدبک تراپی خزائی یک از بهترین مراکز نوروفیدبک در تهران است . در این مرکز ار بهترین دستگاه ها و بروزترین روش های کادرمانی نوروفیدبک استفاده می شود . این مرکز توسط بهترین پزشکان این رشته اداره می شود . 

یکی دیگر از ویژگی های کلینیک خزائی دسترسی بسیار خوب مرکز آن است . شما هر کجای تهران که باشید می توانید به مرکز شهر دسترسی داشته باشید . 

شما عزیزان می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا دریافت نوبت با ما تماس بگیرید .