کلینیک های گفتار درمانی در سطح شهر تهران بسیار است . کلینیک های گفتار درمانی عمدتا به دو دسته تقسیم میشوند . کلینیک های خصوصی و مراکز گفتار درمانی دولتی . کلینیک گفتار درمانی دولتی از نظر هزینه جلسات گفتار درمانی با مراکز خصوصی متفاوت است . مهم ترین ویژگی های یک مرکز گفتار درمانی خوب ، محیط و تخصص آن است . کلینیک تخصصی گفتار درمانی دکتر خزائی با استفاده از جدیدترین متود های درمان و بروزترین امکانات یک کلینیک گفتار درمانی دولتی است .

کلینیک دکتر خزائی از مراکز گفتار درمانی دولتی در تهران است . اما این بدین معنی نیست که از مراکز خصوصی ضعیف تر است . اگر به دنبال یک کلینیک گفتار درمانی دولتی در تهران هستید بدون شک مرکز توانبخشی ما بهترین خدمات را در زمینه گفتار درمانی ارائه میدهد .

مراکز دولتی گفتار درمانی با تعرفه دولتی و سازمانی کار میکنند و تفاوت آنها با کلینیک های خصوصی تنها در این مورد است .

شما عزیزان میتوانید برای دریافت نوبت و مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.