اگر شما ساکن خیابان فاطمی هستید ، می توانید به راحتی با استفاده از اتوبوس و بیارتی به کلینیک تخصصی خزائی دسترسی داشته باشید .

کلینیک خزائی فعالیت تخصصی در زمینه گفتار درمانی دارد و می تواند از بهترین مراکز گفتار درمانی در تهران باشد . این کلینیک سعی دارد با به کار گرفتن بهترین گفتار درمانگر ها بهترین خدمات را به شما ارائه دهد

شما عزیزان می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا اخذ نوبت تماس بگیرید