یمارستان خصوصی تخصصی و فوق تخصصی عرفان در سال ۱۳۸۵ افتتاح شده. یک بیمارستان نه طبقه‌ی مجهز که به عنوان یکی از بیمارستان های برتر تهران و حتی به عنوان بهترین بیمارستان خصوصی ایران معروف است.

بیمارستان عرفان ۲۰۰ تخت عادی و ۷۰ تخت ویژه دارد.

بیمارستان عرفان یک بیمارستان جنرال محسوب می‌شود و از نظر امکانات آزمایشگاهی هم بسیار مجهز است . بدون شک شما نام بیمارستان مشهور عرفان را شنیده اید . این بیمارستان از بهترین بیمارستان های تهران و حتی ایران است که به صورت بسیار مجهز ساخته شده است .

کلینیک کاردرمانی بیمارستان عرفان هم بسیار مشهور است . 

شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ نوبت با ما تماس بگیرید