مرکز تخصصی فیزیوتراپی دکتر جهانی در تهرانپارس یکی از به روزترین مراکز فیزیوتراپی در سطح تهران است. اگر شما عزیزان در تهرانپارس و در نواحی آن محدوده ساکن هستید می توانید از خدمات کلینیک فیزیوتراپی در تهرانپارس دکتر جهانی بهره مند شوید. مرکز فیزیوتراپی در تهرانپارس دکتر خضری سعی داشته تا با ارتقای سطح کیفی خدمات و پایین نگه داشتن هزینه فیزیوتراپی در تهرانپارس رضایت شما عزیزان را جلب فرماید.

.شما عزیزان میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و با سابقه تماس حاصل فرمایید