فلکس نوزادان یا رفکس اولیه الگوی رفتاری بدو تولد می باشد که در طول زندگی داخل رحمی ‏گسترش می یابد. آنها باید کامل در بدو تولد وجود داشته باشند و به تدریج توسط مرکز بالا در مغز ‏در

طول سه ماه اول تولد یا 12 ماهگی از بین می روند. این رفلکسها که برای بقا نوزاد بعد از تولد ‏ضروری می باشد شامل مکیدن، بلعیدن، پلک زدن، ادارار کردن، سکسکه کردن، مدفوع کردن ‏است.این رفکس های خاص آموزش داده نمی شوند، آنها غیرارادی اند و برای بقا ضروری می ‏باشند.‏

 

برای مشاوره و تماس با ما کلیک کنید :09939804403


تولد طبیعی، ترم کامل در نظر گرفته می شود اگر زایمان طی 40-37 هفته بعد از لقاح اتفاق ‏بیافتد. تکامل رشدی، 28 روز اول تولد دوران نوزادی نامیده می شود.در هنگام تولد نوزاد باید فورا ‏پنج عمل اصلی را انجام دهد.‏

گذر از محیط آبی به دنیای هوا می باشد. نفس اول قبل از قطع بندناف شروع می شود.‏
خوردن و هضم غذای خود زمانی که ارتباط گردش خون مادر و نوزاد با قطع بندناف متوقف می ‏شود.‏
دفع مواد زاید خود.‏
حفظ درجه حرارت خود
تعدیل مناسب غذا ، زمانی که غذا فقط در فواصل معینی در دسترس است.‏
تحت شرایط طبیعی رشد، این این رفلکس های نوزاد واکنش مهم از سیستم عصبی را نشان ‏می دهند و تنها در دوره خاصی از ماه های اول زندگی قابل مشاهده اند.‏

رفلکس های زیر معمولا از بدو تولد وجود دارد و بخشی از ارزیابی در یک نوزاد طبیعی به شمار ‏می رود:‏
رفلکس مورو یا رفلکس جهیدن زمانی که نوزاد در وضعیت سوپاین دراز کشیده و با سر و صدای ‏ناگهانی و بلند تحریک می شود موجب حرکت سریع یا ناگهانی سر نوزاد می شود. نتیجه این ‏تحریک در حالت اکستانسیون قرینه در نوزاد شدید به صورت ‏C‏ با انگشتان شست و سبابه می ‏شود این برگشت با شدت در مقابل بدن با وضعیت خم کردن پیگیری می شود. مهار این رفلکس ‏در سه تا شش ماهگی اتفاق می افتد. پاسخ غیرقرینه با این رفلکس ممکن است نشان دهنده ‏شکستگی کلاویکول یا آسیب تولد در عصب دست باشد. فقدان این رفلکس شوم و دلیل آسیب ‏اساسی عصبی است.‏

رفلکس غیرقرینه تونیک گردن‎ ‎‏(گاهی رفلکس تونیک لابیرنت نامیده می شود) درنتیجه چرخش ‏گردن به یک طرف فعال می شود. هنگامی که سر می چرخد ,دست و پا به همان میزان به طرف ‏متضاد اکستانسیون می یابد. این وضعیت مانند حرکت شمشیر باز است. این رفلکس در شش ‏ماهگی باید مهار شود که در این سن نوزاد می خزد. اگر این رفلکس تا 8 تا 9 ماهگی وجود ‏داشته باشد نوزاد قادر به کنترل وزن خود نیست، راست کردن دست خود و کشیدن پاهای خود ‏به حالت خزیدن را ندارد. رفلکس قرینه تونیک گردن با اکستانسیون و فلکسیون سر نوزاد اتفاق ‏می افتد.اکستانسیون سر موجب اکستانسیون دست ها و فلکسیون پاها می شود و فلکسیون ‏سر موجب فلکسیون دست ها و اکستانسیون پاها می شود. این رفلکس در شش ماهگی با ‏شروع خزیدن مهار می شود.‏
رفلکس چنگ زدن با قراردادن انگشتان در کف دست نوزاد اتفاق می افتد این رفلکس در حدود ‏شش ماهگی از بین می رود. مشابه رفلکس کف پایی با قرار دادن انگشتان در مقابل انگشتان پا ‏نوزاد اتفاق می افتد در این رفلکس انگشتان به صورت حلقه رو به پایین قرار دارند. این رفلکس در ‏حدود  9 تا 10  ماهگی مهار می شود.‏

رفلکس جستجو یا ردیابی با لمس انگشت به گونه یا گوشه دهان نوزاد تحریک می شود. پاسخ ‏نوزاد چرخاندن سر به ناحیه تحریک است. دهانش را باز می کند و به جستجوی محرک می ‏پردازند این رفلکس محرک برای یافتن نوک پستان مادر در زنان شیردهی لازم است. معمولا در 30 ‏تا 40  ماهگی مهار می شود. ‏
رفلکس مکیدن با قرار دادن انگشتان یا پستان مادر در دهان نوزادان تحریک می شود. نوزاد مکیدن ‏انگشت یا پستان را بطور موثر و متناوب و هماهنگ با بلعیدن مکیدن را انجام می دهد. مانند ‏رفلکس جستجو  در40-30 ماهگی مهار می شود.‏
‏ بابینسکی یا رفلکس کف پایی تحریک سمت جانبی کف پا به طرف بالا از پاشنه و سرتاسر کف ‏پا می باشد. واکنش نوزاد اکستانسیون زیاد پاها ,خم کردن انگشت شست به طرف بالا و باز ‏کردن به خارج انگشتان دیگر می شوند.به طور معمول در 9-6 ماهگی با گذر از دوران نوزادی ‏شروع به محوشدن می کند.‏
رفلکس پلک زدن تحریک او با روشنایی مانند یک لامپ روشن مستقیم در چشمان نوزاد زودگذر ‏اتفاق می افتداین رفلکس نباید مهار شود.‏
رفلکس مردمک با تاریک شدن اتاق و روشنایی یک چراغ قوه مستقیم به چشمان نوزاد طی ‏چندین ثانیه اتفاق می افتدمردمک باید به طور مساوی تنگ بشود، این رفلکس نباید از بین برود.‏
رفلکس گارنت با قرار دادن نوزاد روی شکم با کمک آرام او زیر شکم با دست و استفاده از ناخن ‏انگشتان به آرامی به یک طرف ستون فقرات نوزاد از سر به سرین تحریک می شود. این واکنش با ‏تحریک یک سمت منحنی بدن اتفاق می افتداین رفلکس در هر زمانی بین یک تا سه ماهگی ‏مهار می شود.‏

رفلکس راه رفتن یا قدم زدن با نگه داشتن نوزاد با وضعیت راست و قرار دادن یک پا آرام در سطح ‏صاف مانند تخت مشاهده می شود. نوزاد با حرکت هر دو پا پاسخ می دهد و این رفلکس تقریبا ‏در  دو ماهگی محو می شود
رفلکس چشم عروسکی می تواند ...... با وضعیت سوپاین نوزاد و چرخاندن آرام سر او به یک ‏سمت است. چشمان نوزاد ساکن باقی خواهد ماند. این رفلکس باید در 3 تا 4 ماهگی از بین ‏برود.‏

مشکلات رایج
وجود یا قدرت یک رفلکس علامت مهم عملکرد نورولوژیک است. مراقبت ها در 24 ساعت اول بعد ‏از تولد، ارزیابی عملکرد نورولوژیک و رشدی را معاینه و مشاهده این رفلکسها فراهم می کنند. ‏نبود رفلکسی یا غیرطبیعی بودن ممکن است نشان دهنده مشکل نورولوژیک باشد. در رشد ‏طبیعی سیستم رفلکس اولیه مهار می شود یا در سال های اول زندگی تغییر می کند و ‏سیستم رفلکس ثانویه یا وضعی پدیدار می شود.‏
سیستم ثانویه شکل پایه از حرکت هماهنگ در بزرگسالی است. بود یا نبود رفلکس علت است ‏نه یک اختلال.‏

دوام زیاد رفلکس اولیه نشان دهنده مشکل بدنی برجسته پایدار است. دوام نسبتا خفیف، به هر ‏حال، ارتباط شدیدکمتر اختلال که شامل مشکلات خاص بیان شده است.‏
روند مهار رفلکس ها در ماههای اول زندگی تاکنون ناشناخته است اما فرض می شود که این ‏روند نباید تا دوران کودکی ادامه یابد زیرا حرکت نوزاد تا مقدار زیادی، تکرار مداوم و غیرارادی است ‏و الگوهای سیستم رفلکس اولیه پیگیری شود. حرکت اولیه جنین و نوزاد مشاهده قبلی با ‏فراورده های سیستم عصبی مرکزی غیرفعال می شود. آن عکس العمل ها و اثرات معکوس تحت ‏ساختمان سیستم عصبی مرکزی و عملکردها مشاهده می شوند این دلالت می کند که تمرین ‏و تکرار واقعی ممکن است رفلکس های اولیه نقش حرکت در روند مهار را بازی کنند.‏