متخصص کاردرمانی می‌تواند یک فرد موثر در برنامه بهبود کودک شما و تقویت حافظه و تمرکز او باشد. بهبود و تقویت حافظه کودک از طریق روش‌های درمانی مختلف با هدف بهبود عملکرد کودک انجام می‌شود. ضعف حافظه می‌تواند در مدرسه و منزل تاثیرات زیادی را بر کودک بگذارد و به همین دلیل باید هر چه زودتر به رفع مشکل پرداخت.

  منظور از تمرکز کردن این است که تمام حواس و توجه خود را به انجام یک کار بدهید و منظور از حافظه به خاطر آوردن و نگهداری و یاد آوری اطلاعات و خاطراتی که در گذشته اتفاق افتاده است. حافظه و تمرکز دارای جنبه‌های متعددی هستند به عنوان مثال حافظه شامل خاطرات دور و نزدیک از حال آنکه تمرکز شامل انجام دادن کارهایی است که با توجه کردن همراه می‌باشد و انجام دادن کارها با دقت کافی و بدون توجه به عوامل محرک و صداهای محیطی از قبیل صدای ماشین و غیره است. مهارت‌های حافظه و تمرکز کردن در همه افراد اهمیت زیادی دارد و کودکان از این قاعده جدا نیستند و در مدرسه باید بتوانند تمرکز کنند تا به انجام کارهایی بپردازند که معلم از آنها خواسته است و فرآیند یادگیری و رقابت با دوستان و همکلاسی‌ها را نیز شامل می‌‌شود. عدم تمرکز یا توجه باعث بروز رفتارهای بد در مدرسه می‌شود حال آنکه ضعیف بودن حافظه باعث می‌شود که کودک برای به خاطر آوردن اطلاعات ارائه شده در جلسات قبلی دچار مشکل شود. ضعیف بودن حافظه و نداشتن تمرکز در کنار هم باعث اختلال در یادگیری خواهد شد. بین حافظه و تمرکز ارتباط زیادی وجود دارد. در صورتی که شما نتوانید به اندازه کافی بر روی اطلاعات تمرکز کنید این احتمال وجود دارد که در آینده نتوانید آنها را به طور صحیح به خاطر بیاورید.