کاردرمانی از بسیاری جهات برای کودکان مبتلا به فلج مغزی(CP) مفید است. از جمله:

 • افزایش شانس آنها برای استقلال
 • بهبود توانایی آنها در بازی و یادگیری
 • بالا بردن عزت نفس و اعتماد به نفس آنها
 • کمک به آنها برای ایجاد یک روال عملی
 • به آنها احساس موفقیت می دهد
 • بهبود کیفیت زندگی آنها

والدین و پرستاران وقت زیادی را صرف کمک به کودکان مبتلا به فلج مغزی در انجام کارهای اساسی روزمره می کنند. همزمان با اینکه کودک از مزایای کار درمانی برخوردار می شود، والدین و مراقبان نیز از این مزایا بهره مند خواهند شد. به عنوان مثال:

 • کاهش فشار کار از روی آن ها
 • کاهش استرس
 • ایجاد احساس امنیت
 • بهبود کیفیت زندگی آنها
 • فراهم شدن فرصت برای آن ها جهت مشاهده پیشرفت و استقلال فرزندشان