اگرچه تعداد زیادی از کودکان به طور طبیعی رشد می‌کنند و معمولاً مشکلات کمی دارند و برخی دیگر از کودکان با مشکلات متعددی از قبیل اختلالات جسمانی، اجتماعی یا شناختی مواجه هستند. ممکن است این مشکلات در زمان تولد وجود داشته باشند یا اینکه به علت شرایط زندگی کودک و اتفاقاتی که در طول زندگی او رخ می‌‌دهند از قبیل برخی از انواع آسیب ‌دیدگی‌ها ایجاد شود. نمونه‌هایی از مشکلات و اختلالات شایعی که کودکان با آن مواجه می‌شوند به شرح زیر می‌باشند:

 • نقایص مادرزادی یا برخی بیماری‌ها از قبیل مشکلات قلبی، اسپینا بیفیدا و شکاف کام
 • کاردرمانی کودکان برای مشکلات ارتوپدی از قبیل شکستگی استخوان یا ضربه تروماتیک به مغز یا ستون فقرات
 • کاردرمانی کودکان برای آرتروز جوانان
 • کاردرمانی در کودکان دچار سوختگی
 • کاردرمانی کودکان بعد از قطع عضو
 • کاردرمانی  کودکان مبتلا سرطان
 • کاردرمانی بیمارن ام اس
 • کاردرمانی کودکان برای فلج مغزی
 • کاردرمانی کودکان برای اختلالات حسی
 • کاردرمانی کودکان برای درمان اختلالات یادگیری
 • کاردرمانی کودکان اوتیسم و سایر اختلالات رشد
 • کاردرمانی کودکان برای به تاخیر افتادن رشد
 •  برای مشکلات مربوط به سلامت ذهن و سلامت رفتاری از قبیل افسردگی، اضطراب و اختلال در عواطف و احساسات نیز کاردرمانی ذهنی کودکان کاربرد دارد