در ابتدا پزشک شنوایی کودک را بررسی می‌کند؛ چرا که امکان دارد کودک قادر به شنیدن لغات و صداها نباشد.

در صورتی که شنوایی کودک مشکلی نداشته باشد، والدین می‌توانند با متخصص آسیب‌شناس گفتار و زبان مشورت کنند. متخصص آسیب‌شناس، کودکان دارای اختلال گفتاری و افرادی که در ارتباط با برقراری ارتباط دچار مشکل هستند را ارزیابی و درمان می‌کند. علاوه بر این متخصص مهارت‌های زبانی و گفتاری و همچنین لهجه و گویش کودک را بررسی می‌کند. متخصص آسیب‌شناس می‌تواند وجود مشکلات فیزیکی در دهان که بر توانایی کودک در صحبت کردن تاثیر گذاشته است را تشخیص دهد. تشخیص زودهنگام اختلال گفتاری کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است.