کاردرمانی برای کودکان فلج مغزی شامل استفاده از فعالیت های اجرایی برای بهبود تدریجی عملکرد اجرایی می باشد. تمرینات کاردرمانی بر روی مهارت های زیر تمرکز دارد:

  • کنترل حرکات ظریف. با کار بر روی قدرت عضلات دست مانند جداسازی انگشتان، دستکاری های درون دست، ایجاد قوس کف دست و غیره مهارت گرفتن اجسام در دست بهبود می یابد. این فعالیت ها به عنوان مثال شامل فشردن گیره لباس، بازی با اسباب بازی های آب چکان و انداختن سکه داخل یک قلک می شود.
  • هماهنگی دوطرفه. بازی و حرکات به کودک می آموزد که هر دو طرف بدن را همزمان کنترل کند، مانند طبل زدن، فشار دادن وردنه و جدا کردن اسباب بازی های ساختمانی (لگو).
  • قدرت و ثبات قسمت فوقانی بدن. تمرینات و بازی هایی که روی تقویت و تثبیت عضلات تنه، شانه و مچ دست تمرکز دارند مانند خزیدن، خوابیدن روی شکم هنگام مطالعه، بازی در حالت به زانو و ریختن آب از پارچ به داخل لیوان.
  • عبور از خط میانی. فعالیت هایی که به کودک می آموزد به طور مثال دست و پای مخالف را به همدیگر برساند و به اصطلاح از خط میانی بدن عبور کنند.
  • مهارت های حرکتی تصویری. هماهنگی چشم و دست از طریق فعالیت هایی مانند کشیدن نقاشی، بازی با رشته های ماکارونی و گرفتن و پرتاب توپ بهبود می یابد.
  • ادراک بصری. این فعالیت ها توانایی درک، ارزیابی و تفسیر آنچه دیده می شود را بهبود می بخشد. فعالیت هایی مثل پازل الفبا، بازی با اشکال مختلف و بازی های جورچین.
  • خودمراقبتی. توانایی انجام فعالیت های زندگی روزمره و آماده سازی کودک برای استقلال بیشتر در خانه، مدرسه و اجتماع را بهبود می بخشد.