یکپارچه سازی حسی یک روش درمانی است که به کودکان کمک می‌‌کند به درونی سازی و تنظیم واکنش‌های حسی خود نسبت به محیط اطرافش بپردازد. فعالیتی که ما انجام می‌‌دهیم تلفیقی از حس‌های مختلف ما از در مواردی که کودک به لحاظ یکپارچه ‌سازی لمس و حضور بدن خود در یک فضا مشکل دارد متخصصین کاردرمانی می‌‌توانند به بررسی وزن صحیح شی یا مقدار صحیح فشار مورد نیاز برای انجام برخی کارها از قبیل برداشتن اشیا، نوشتن یا نقاشی کردن بپردازند. یکپارچه نامناسب حسی می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر روی توانایی نوشتن کودک توانایی و برای بستن دکمه‌های لباسش یا انجام دادن برخی فعالیت‌های جسمانی از قبیل پریدن و دویدن همراه باشد.

 

 روش درمانی از فعالیت برای ایجاد ارتباط بین سیستم حسی بدن از قبیل پوست، اعصاب و موها و مغز و تقویت آنها استفاده می‌شود. در برخی از کودکان فرآیند پردازش حسی یا یکپارچه سازی به طور صحیح و به شکل طبیعی انجام نمی‌‌شود و به این ترتیب آنها به درمانگر نیاز دارند تا بتوانند مراحل مهم رشد خود را سپری کنند. تمامی‌ درمانگران و افرادی که در زمینه یکپارچه ‌سازی حسی فعالیت دارند باید به خوبی آموزش ببینند تا بتوانند به کودکان کمک کنند. نظریه در خصوص یکپارچه سازی حسی وجود دارد این است که بدن و مغز با انجام دادن کارهایی که با قابلیت حسی بالایی همراه هستند به طور خودکار به ایجاد ارتباط بپردازند به این ترتیب یاد بگیرند که چگونه به تفسیر بازخوردهایی بپردازند که از یک فعالیت دریافت می‌‌کنند به عنوان مثال با کمک به یک کودک برای بازی کردن و دویدن و پریدن و سایر فعالیت‌های حسی به او کمک کرد با گذر زمان سیستم حسی بدن و تقویت شود تا بتواند به طور صحیح به حرکات موجود در فضا از قبیل عروسکی که به سمت صورت واگذار شده است واکنش نشان بدهد و بتواند به تقویت روابط خود با سایر کودکان و اشیایی از قبیل مداد رنگی‌هایش بپردازد.