گفتار درمانی یکی از خدماتی است که بر اساس فاکتور های زیادی تعرفه جلسات گفتار درمانی را مشخص میکنند . برای مثال تعداد جلسات گفتار درمانی لازم برای بهبودی هر شخص میتواند متفاوت باشد و این میتواند در تعرفه تاثیر داشته باشد . صدالبته که یک تعرفه مشخص برای زمان مشخصی از گفتار درمانی تعیین شده است.

یکی دیگر از فاکتور هایی که میتواند در تعرفه گفتار درمانی تاثیر داشته باشد میتوان به اختلال و یا اتفاقی که بیمار دچار آن شده اشاره کرد . لازم به ذکز است که تعرفه گفتار درمانی در تهران با شهر های دیگر متفاوت است .

البته که هزینه جلسات گفتار درمانی کلینیک دکتر خزائی از سایر مراکز پایین تر است.

تعرفه گفتار درمانی 99 وضع شده و قیمت جلسات گفتار درمانی مرکز دکتر خزائی از آن پایین تر است .

شما عزیزان میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.